تعبیر خواب آباژور چیست؟

پدیده خواب نمی تواند یک پیش آمد تصادفی باشد، بلکه یکی دیگر از نشانه های قدرت و تدبیر پروردگار بزرگ و جهان آفرین می باشد؛ انسانها در طول زندگی خود ممکن است خواب های زیادی ببیند که برخی از آنها رویای صادقانه بوده و نیاز به تعبیر دارند، از این رو در این مطلب می توانید با تعبیر خواب آباژور آشنا شوید.

آشنایی با تعبیر خواب آباژور

برای آگاهی از تعبیر و تفسیر صحیحی از رویای صادقانه خود، باید خواب خود را به همراه جزییات کامل آن به یاد داشته باشید، همچنین بسیاری از خواب ها ناشی از نا آرام بودن شرایط روحی و جسمی فرد بیننده بوده، بنابراین نمی تواند دارای تعبیر باشد. در مطالب قبلی تعبیر خواب قرآن ، تعبیر خواب گوزن و تعبیر خواب فرزند پسر را در اختیارتان قرار داده ایم، اکنون در ادامه این بخش با تفسیر تعبیر خواب آباژور از چند دیدگاه مختلف آشنا می شوید.

تعبیر دیدن آباژور از دیدگاه یونگ

کارل گوستاو یونگ، دیدن چراغ خواب یا آباژور در خواب را بیانگر آن می داند که بیننده خواب در پی حمایت از قدرت و یا انرژی سخت می باشد، در حالی که تلاش می کند خود را از دید پنهان کرده و یا کمتر مورد توجه قرار گیرد.

همچنین لوک اویتنهاو دیدن آپاژور در خواب را به نشانه آشنایی عاشقانه و زودگذر می داند.

تعبیر دیدن رویای آباژور از دیدگاهی دیگر

اگر کسی خواب آباژوری به همراه لامپی روشن ببیند، نشانه آن است که تحت تاثیر قدرتی قرار خواهد گرفت، همچنین نور زیاد و شدید آباژور بیانگر پدید آمدن مشکلاتی در زندگی بیننده خواب می باشد.

تعبیر خواب آباژور

در صورتی که در خواب، آباژور یا چراغ خواب خاموش ببینید، بیانگر هشداری به بیننده رویا درباره پیش آمد یک نوع پیچیدگی در زندگی در یک مقطع زمانی می باشد.

اگر کسی خواب ببیند که در زیر نور چراغ خواب و یا آباژور استراحت می کند، بیانگر بهتر شدن روابط شخصی بیننده خواب و یا ازدواج در آینده ای نزدیک می باشد.

اگر زنی خواب آباژور را ببیند، نشانگر ناراحت بودن روح و روان وی می باشد و در صورتی که مردی خواب آن را ببیند، بیانگر پیشرفت و ارتقای وی می باشد.

تعبیر خواب آباژور اگر در خواب ببینید که آباژور یا چراغ خواب را خاموش می کنید، دلالت بر آن دارد که به زودی کاری انجام می دهید که سود و منفعت مالی در آینده ای دور برای شما به ارمغان می آورد.

تعبیر رویای آباژور

دیدن چراغ خواب و یا آباژور می تواند به معنای خبر خوب مالی باشد؛ بنابراین اگر کسی خواب ببیند که آباژور یا چراغ خواب را روشن می کند، یعنی اینکه فرصتی مالی برای وی پیش می آید، در حالی که از آن فرصت نهایت استفاده را خواهد کرد.

منبع : آرگا

برچسب :

Write a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code