نمایی از آزاده زارعی در بستر بیماری!

مرضیه نوروزیان ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ ۰ آزاده زارعی بازیگر سینما و تلویزیون این روزها عکس هایی از خود بر روی تخت بیمارستان منتشر کرده که در ادامه این عکس ها را ملاحظه می فرمایید.  آزاده زارعی این روزها یک جراحی را پشت سر گذاشته و عکس های قرار داده شده در این صفحه به این جراحی مربوط می شود. شهرزاد کمال زاده در این عکس در کنار آزاده زارعی دیده…