عکس جالب و بامزه خانواده عینک به چشم احساس کرمی!

احسان کرمی از جمله مجریان متفاوت است. نکته جالب در مورد وی این است که مخاطبینش یا وی را دوست دارند یا از وی بدشان می آید، در این بین حد وسط وجود ندارد! در واقع شوخی ها و نحوه خاص اجرای وی شاید به مذاق برخی از افراد خوش نیاید اما باعث شده است که طرفداران پر و پا قرص زیادی نیز داشته باشد. احسان کرمی که همواره از…