نحوه صحیح رفتار با فرد معتاد با اصولی که باید رعایت کنید

خیلی از خانواده هایی که یکی از عضو آن ها گرفتار مصرف مواد مخدر است و می خواهد این مصرف را ترک کند نمی دانند که باید چگونه با او برخورد کرد تا بتواند دوران سخت ترک را هر چه سریع تر و ساده تر پشت سر بگذارند. این معضل به قدری زیاد شده که بی شک عده ای فراوان از مردم حداقل یک نفر را در خانواده دارند که…