یا حس می کنید که زشت هستید؟ و یا برای دیگران جذاب نیستید؟

شما زشت هستید؟ آیا افراد زیادی این مورد را به شما گفته اند؟ همچنین زمانی که شما به آینده نگاه می کنید، شما نمی توانید هیچ کمکی به خودتان بکنید و با حرف سایر افراد موافق هستید. ولی در صورتی که شما واقعا زشت باشید، چگونه می توانید با این واقعیت مقابله کنید؟ شما به چه نحوی با جذاب نبودن مقابله می کنید؟ آیا نیاز دارید مشاوره فردی خوب و…

بالا بردن انگیزه را با این تکنیک ها تجربه خواهید کرد

انگیزه محرک انسان برای انجام کار و رسیدن به اهداف می باشد اما گاهی اوقات برای رسیدن به اهدافی که در حال تلاش و تکاپو هستید در مسیر راه دچار یأس و نا امیدی می شوید اما در این مواقع تنها کاری که می توانید انجام دهید ادامه دادن به تلاش برای رسیدن به اهداف پیش رو می باشد و باید به دنبال روش هایی برای افزایش انگیزه در وجودتان…