دو مجری محبوب برنامه کودک کودکان دهه شصت در یک قاب

الهه رضایی و گیتی خامنه از مجریان مشهور تلویزیون هستند که دز دهه شصت مجری برنامه کودک بودند و با اجرای بینظیر خود و هم چنین سخنان سنجیده ای که در میان کارتون و انمیشین های زیبای کودکانه بیان می کردند، کودکان را با مهربانی راه زندگی می آموختند، این بار در مراسم ویژه ملی هفته کودک در موزه سینما حضور یافته و در کنار یکدیگر عکس انداختند. منبع :…