سورپرایز کردن به سبک آقای عشق برای همسرش!

شایلی محمودی در توضیح این عکس نوشت: ***** تو هیچ وقت تو سورپرایز کردنه من خطا نمیکنى! با اینکه قول دادى که امسال هیییییچ کارى نکنیم مرسى که به من یاد میدى چه طورى بى قید و شرط, اینقدر عمیق دوست داشته باشم منبع : آرگا برچسب : بنیامین بهادری