رفتار صحیح با کودک تنبل چگونه است؟

همه والدین با دیدن فرزندشان زمانی خوشحال می شوند که حس تحرک و فعالیت سالم را در وجود فرزندشان می بیند هیچ پدر و مادری از اینکه کودکی تنبل داشته باشند خوشحال نمی شوند تنبلی کودک یک پدیده آزار دهنده می باشد که این تنبلی در کودک تبدیل به یک عادت همیشگی می شود و مانع رسیدن به هدف هایش می شود، کودکان تنبل با بهانه های مختلف تکالیفشان را…

علل سرخوردگی کودکان و روش های مقابله با آن

عوامل متعددی وجود دارد که موجب ایجاد سرخوردگی کودکان می شود از جمله مهم ترین این عوامل نوع برخورد و شیوه تربیتی والدین است که با پایین آوردن اعتماد به نفس در کودک خود موجب بروز نوعی سرکوب احساسات می شوند. در اینجا به شناسایی علت های سرخوردگی و مقابله درست و موثر با آن می پردازیم. راه های مقابله با سرخوردگی کودکان: سرخوردگی و سرکوب در کودک از زمانی…