ترس از اجتماع چه دلایلی دارد و چطور می توانیم این ترس را از بین ببریم؟

در برخی مواقع افرادی که می خواهند برای اولین بار در جمعی حضور پیدا کنند احساس ترس یا ناراحتی و استرس دارند که همین امر در افراد باعث می شود در گذشت زمان کاهش می یابد و تغییر می کنند. ولی در برخی افراد دیگر اینطور نمی باشد و به فکر فرار هستند و دوست ندارند به آن جا حضور پیدا کنند. این افراد با خود فکر می کنند که…

چطور می توانیم ترس از قضاوت دیگران را در خودمان از بین ببریم؟

یکی از دغدغه های جدی و ناخوشایند در زندگی قضاوت کردن می باشد، قضاوت شدن توسط دیگران اصلا خوش آیند نیست اما به منظور راحت زندگی کردن باید با این مشکل کنار آمد، در ادامه این بخش از مطلب سعی داریم شما عزیزان را با راه های از بین بردن ترس از قضاوت دیگران آشنا خواهیم کرد. از بین بردن ترس از قضاوت دیگران ترس از قضاوت دیگران نباید مانع…