راهنمای شخصیت شناسی از روی دست خط افراد

شخصیت شناسی از روی دست خط یک موضوع جالب است که طبق آن هر فردی برای خود دارای یک دست خط مشخص است که همانند اثر انگشت او عمل می کند و نوعی هویت شناسی برای او است اما در برخی از موارد می بینید که دست خط افراد دچار تغییرات می شود. در بسیاری از یافته های پزشکی نشان داده شده است که دست خط با تقویت ماهیچه ها…