تعبیر خواب معجزه چیست؟

دیدن معجزه در خواب در حالت کلی به معنای اتفاقات خوشایند و خوب برای فرد خواب بیننده می باشد و فرد خواب بیننده با دیدن معجزه در خواب باید منتظر اتفاقات خوش در زندگی باشد. خواب دیدن و دیدن برخی از چیزها در خواب، تعابیر و معانی مختلفی در بیداری دارند، دیدن معجزه در خواب بیشتر به این موضوع دلالت دارد که فرد خواب بیننده با اتفاق و موضوعی شاد…

تعبیر خواب پدر از دیدگاه چند تعبیر گر خواب معتبر

دیدن پدر فوت شده در خواب رحمت می باشد و با نزول نعمت و برکت برای بیننده خواب همراه است، بنابراین اگر کسی پدر یا پدربزرگش که از دنیا رفته است را در خواب ببیند، دلالت بر آمرزش گناه آن و نیز برکت و رفاه دارد. بوسیدن و مراقبت از پدر فوت شده در عالم خواب به معنای داشتن اراده قلبی زیاد شخص بیننده خواب به پدرش می باشد. تعبیر…

تعبیر خواب آتشفشان و مواد مذاب چیست؟

اغلب خواب هایی که مشاهده می کنیم دارای تعابیری هستند که می توانند روی زندگی در عالم بیداری بیننده رویا تاثیرگذار باشند. دیدن آتشفشان در عالم رویا نیز از دیدگاه معبران دارای تعابیری مختلف است و شما می توانید با توجه به جزئیاتی که مشاهده کرده اید تفسیر رویای خود را از بین این تعابیر مختلف پیدا کنید. تعبیر خواب آتشفشان از دیدگاه تعبیرگران مختلف آتشفشان و آتش و سیل…

تعبیر خواب الاغ (خر) از دیدگاه چند معبر مختلف

تعبیر خواب الاغ از دیدگاه حضرت دانیال (ع) دانیال نبی، دیدن الاغ در خواب را به نشانه بخت و اقبال می داند و در نتیجه هر بدی و خوبی مرتبط با آن نیز به به اقبال و بخت بیننده خواب بر می گردد. اگر کسی خواب ببیند که صاحب الاغی شده است و یا اینکه الاغی که وارد خانه اش شده را بگیرد و آن را به جایی ببندد، به…

تعبیر خواب لوبیا از نظر معبران مختلف نشانه چیست؟

به طور کلی دیدن حبوبات مثل لوبیا، نخود، ماش و … در خواب از دیدگاه معبران مختلف دارای معنای نیکویی نمی باشد و بسیاری از آنها از جمله حضرت یوسف (ع) دیدن حبوبات در خواب را به معنای رنج و غم می دانند، برای آشنایی با تعابیر دیگر معبران مشهور در این زمینه همراه ما شوید. بسیاری از افراد بعد از دیدن خواب یا رویایی که فکر آنها را مشغول…

تعبیر خواب دویدن در مکان ها و حالت های مختلف به روایت چند معبر مختلف

برخی معبران تعبیر خواب دویدن را به نشانه پیشرفت در کار ها می دانند و در صورتی که به هنگام دویدن زمین بخورید، دچار شکست خواهید شد، در ادامه با تعابیر دیگر معبران مختلف در این زمینه آشنا می شوید. دیدن خواب دویدن می تواند دارای معانی مختلفی باشد، حال اگر خواب دویدن در یک مسابقه دو و یا فرار کردن از دست کسی یا چیزی را دیده اید، می…

تعبیر خواب کتاب از دیدگاه چند تعبیر کننده خواب مشهور

دیدن خواب کتاب و خواندن آن به معنای راه صواب در بیداری می باشد. در صورتی که از کتابی که می خوانید را دوست داشته باشید یعنی با دوست خردمندی آشنا خواهید شد. اگر در خواب از کسی کتابی دریافت کنید، معنای آن بهره مندی از هدایت یک دوست خوب در بیداری می باشد و تاویل فروختن کتاب نیز از دست دادن دوست می باشد. در ادامه تعابیر دیگر معبران…

تعبیر خواب عروسی و ازدواج برای افراد مختلف نشانه چیست؟

عروسی یک اتفاق خوشایند در زندگی هر فردی می باشد و انتظار می رود، دیدن آن در عالم خواب نیز دارای تعبیر نیکویی باشد، در حالی که بسیاری از معبران اسلامی معمولا تعبیر خواب عروسی را خوب نمی دانند اما از نظر معبران غربی معنی خواب ازدواج خوب است، اگر شما نیز جزو افرادی هستید که خواب عروسی دیده اید، برای تاویل خواب خود می توانید در ادامه همراه ما…

تعبیر خواب بادام به روایت چند تعبیر گر مشهور

دیدن بادام در خواب و در فصل آن به معنای مال و نعمت تاویل شده است، معبران مغز بادام تازه را به معنای مالی که آسان بدست آمده و در عین حال زود هم از دست برود، می دانند، همچنین بادام به علم و شفای بیمار و نجات از بیماری نیز تعبیر می شود، در صورتی که خواب ببینید که بادام با پوست را از کسی گرفته اید بیانگر آن…

با تعبیر خواب شراب و تعبیر نوشیدن مشروب در خواب آشنا شوید

تعبیر خواب شراب از دیدگاه معبران مختلف دارای معانی متفاوتی است، برخی نوشیدن آن در عالم خواب را خوب نمی دانند و عده ای مثل مطیعی تهرانی عقیده دارند، تعبیر آن به نیت خوردن آن بستگی دارد، بنابراین برای آگاهی کامل از تعبیر رویای شراب از دیدگاه معبران اسلامی و غربی می توانید در ادامه این بخش همراه شوید. آشنایی با تعبیر خواب شراب علم تعبیر خواب از گذشته های…