مصرف روغن زیتون در بارداری تا چه میزان مفید یا مضر است؟

از جمله مسائلی که در دوران حاملگی باید توجه ویژه ای به آن داشت نوع تغذیه مادر و رژیم غذایی او می باشد که باید حاوی تمامی گروه های مواد غذایی مورد نیاز بدن او به مقدار متعادل و مناسب باشد. مصرف زیتون و روغن زیتون در این دوران نیز از جمله این مواد غذایی می باشد که در نحوه مصرف آن باید نکات لازم را رعایت نمود. از این…