مصرف جگر برای کودکان از چه سنی و چه میزان مجاز است؟

از جمله مسائلی که در رابطه با کودکان از اهمیت بالایی برخوردار می باشد و بر روی سلامت آن ها تاثیرگذار است تغذیه و نوع رژیم غذایی می باشد که باید متناسب با سن کودک و وضعیت جسمی او باشد و سعی شود از تمام گروه های مواد غذایی در حد مناسب و مجاز استفاده گردد تا بدین صورت روند رشد کودک به خوبی پیش رود. از این رو تصمیم…