رفتار صحیح با کودک تنبل چگونه است؟

همه والدین با دیدن فرزندشان زمانی خوشحال می شوند که حس تحرک و فعالیت سالم را در وجود فرزندشان می بیند هیچ پدر و مادری از اینکه کودکی تنبل داشته باشند خوشحال نمی شوند تنبلی کودک یک پدیده آزار دهنده می باشد که این تنبلی در کودک تبدیل به یک عادت همیشگی می شود و مانع رسیدن به هدف هایش می شود، کودکان تنبل با بهانه های مختلف تکالیفشان را…