نکاتی که شما را دختر دار یا پسردار می کند!

 تغذیه قبل از بارداری برای تعیین جنسیت فرزند اهمیت دارد. البته این تغذیه در زمان لقاح نیز مهم است و جنسیت بچه را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از باورها در زمینه تعیین جنسیت اشتباه است اما بعضی از این باورها نیز به شکل علمی اثبات شده اند، در ادامه با نکات تعیین جنسیت فرزند آشنا خواهید شد. آشنایی با نکات تعیین جنسیت فرزند محیط اسیدی کروموزوم ایکس قدرت…

تشخیص جنسیت از روی فرم شکم با چند نشانه ساده

یکی از روش های جالب و سنتی به منظور تشخیص جنسیت جنین، حالت شکم مادران باردار می باشد، برخی از مادران باردار با مقایسه شکم خود با مادران باردار دیگر حدس هایی در مورد جنسیت جنین خود می زنند. به عقیده برخی از افراد می توان از روی فرم شکم زن باردار جنسیت جنین او را قبل از انجام سونوگرافی تشخیص داد. تشخیص جنسیت جنین از روی فرم شکم مادران…