آیا فکر می کنید جذاب نیستید؟ ۹ مزیت زشت بودن چیست؟

آیا قرار ملاقات برای افراد غیر جذاب و زشت مشکل تر می باشد؟ آیا این افراد در ازدواج یا برقراری ارتباط مشکل خواهند داشت؟ البته می توانید با جدیدترین تکنیک های روانشناسی رنگ خود را جذاب تر جلوه دهید. این احتمال وجود دارد، هر چند که افراد دارای سطح جذابیت مختلف در مورد قرار ملاقات گذاشتن و روابط خودشان با یک سری چالش هایی مواجه هستند. یک بار دیگر، شما…