مجموعه عکس اسب آبی و آشنایی با این حیوان متفاوت

عکس اسب آبی از مجموعه عکس های حیوانات است و برای علاقه مندان می تواند دارای جذابیت های زیادی باشد. این نوع از حیوانات به حیوانات نیمه آبزی نیز شهرت دارند و دو زیست به شمار می روند زیرا  بخشی از زندگی خود را در آب ها و بخشی دیگر را نیز در خشکی به سر می برند. این حیوان پستاندار وزنی بالغ بر ۲ تن دارد و بیشتر در…

آشنایی با پرنده لک لک و نحوه زندگی این پرنده

پرنده لک لک دارای گونه های نر و ماده است و به لحاظ ظاهری نیز هر دو نوع این پرندگان مانند یکدیگر هستند اغلب این پرندگان بر روی شاخه های درختان، ساختمان ها و صخره ها دیده می شوند و در این مکان های خانه می سازند و به لحاظ علمی نیز این پرندگان در شمار لک لک سان ها قرار می گیرند. این نوع پرندگان به گونه های مختلفی…