نکاتی کیلیدی، برای انتخاب بهتر خرید یا اجاره خانه

شفافیت یکی از ابزارهایی است که در تمام بازارهای مهم و اساسی همچون بازارطلا، ارز و مسکن نقش مهمی ایفا می‌کند. شفافیت در بازارمسکن علاوه بر اینکه مردم را از روند نوسانات روی داده دراین بازارآگاه می‌کند، سیاستگذاران را نیز برای اعمال تصمیم‌های بهتریاری می‌رساند. به طور مثال آگاهی از نوسانات قیمتی نرخ خرید آپارتمان در دریاچه چیتگر می‌تواند سیاست‌گذاران را برای اعمال سیاست‌های بازدارنده یا مشوق یاری ‌رساند. به…