کنترل عصبانیت با چند تکنیک و اقدامات کاربردی

مهار کردن خشم برای اغلب افراد کاری دشوار است زیرا در مواقع عصبانیت هیچ یک از ما نمی توانیم تسطل کافی بر روی خود داشته باشیم و در نهایت خشم و عصبانیت خود را به شکل های مختلفی بروز می دهیم. اما با این تفاسیر نیز این کار غیر ممکن نیست و تنها با افزایش آگاهی برای تسلط بر روی عصبانیت می توان بر این مورد غلبه کرد در این…

راه های کنترل خشم و مدیریت آن

عصبانیت و خشم یک واکنش عاطفی ساده است که در هنگام بروز مشکل و اتفاقات بسیاری از ما به آن متکی می شویم اما ممکن است برخی از افراد در چنین شرایطی کنترل خشم خود را از دست بدهند و اتفاقات ناگوارتری ممکن است پیش روی آن ها باشد به همین استفاده از راه های کنترل خشم موجب شده تا میزان پرخاشگری در جوامع رو به کاهش باشد که این…

عصبانیت مردان چه دلایلی دارد و چگونه با آن مقابله کنیم؟

عصبانیت مردان دلایل گوناگونی دارد که می تواند نشات گرفته از طرز برخورد اطرافیان باشد و یا می تواند عصبانیت جزئی از اخلاق وی محسوب شود که در هر صورت با روش های مقابله با آن آشنا باشیم.     خشم و عصبانیت یک حالت از رنج و سختی بسیار زیاد است، زمانی که یک مرد زنی را آزرده می کند در واقع بیشترین آزار را خود مرد می بیند، در…