جوش های دوران بلوغ را چطور درمان کنیم؟

از شایع ترین بیماری های انسان جوش های غرور جوانی است. جوش ها به صورت دانه های قرمز جوش سر سیاه و توده های سفید زیر پوستی هستند.این بیماری در اکثر افراد تا پایان سن ۲۵ سالگی بهبود می یابد که در پوست صورت ،گردن، سینه، پشت و شانه و بازو ظاهر می شود. این جوش ها در پایه یک مو به وجود می آیند ماشی از التهابات غده چربی…