راهنمای انتخاب رنگ مناسب برای راهرو منازل مسکونی

راهروی منزل به نوعی مقدمه و پیش زمینه ای قبل از ورود و ورق زدن صفحه های طراحی منزل است که بیانگر اصل طراحی می باشد؛ که رنگ راهرو سهم زیادی را در این راستا بر دوش می کشد؛ در ادامه به این موضوع پرداخته می شود. راهروی منزل در بدو ورود شما را می تواند با طراحی زیبا و شیک خود غافلگیر کند و یا به عنوان یکی از…