ایستادن نوزاد برای اولین بار و راهکارهایی که والدین باید بدانند

قطعا ایستادن نوزاد برای اولین بار و زمانی که در تلاش است تا همه عضلات خود را هماهنگ کرده و بر روی پا های خودش بایستد، این عمل وی مانند بسیاری از کار های اولیه اش از جمله چهار دست و پا راه رفتن، نشستن، اولین کلماتی که به زبان می آورد و موارد دیگر برای پدر و مادر بسیار لذت بخش و شیرین می باشد، برای آشنایی با برخی…