حرکات دست نوزاد از یک ماهگی تا هجده ماهگی

زمانی که یک کودک متولد می شود هر گونه ترقی در حرکات دست و پای او نشانه رشد و تکامل به شمار می آید. به طور کلی انگشتان و دستان کودک از مهارت هایی برخوردار می باشد که با پیشرفت زمان و بزرگ شدن کودک این نوع مهارت ها نیز ارتقا پیدا می کند و بدین ترتیب تسلط و توانمندی دست کودک در گرفتن اشیا توسعه می یابد. در همین…

ایستادن نوزاد برای اولین بار و راهکارهایی که والدین باید بدانند

قطعا ایستادن نوزاد برای اولین بار و زمانی که در تلاش است تا همه عضلات خود را هماهنگ کرده و بر روی پا های خودش بایستد، این عمل وی مانند بسیاری از کار های اولیه اش از جمله چهار دست و پا راه رفتن، نشستن، اولین کلماتی که به زبان می آورد و موارد دیگر برای پدر و مادر بسیار لذت بخش و شیرین می باشد، برای آشنایی با برخی…