غلت زدن نوزاد از چه سنی آغاز می شود و چطور نوزاد را برای غلت زدن تشویق کنیم؟

یکی از حرکاتی که کودک در طول روند رشد خود به مرور زمان یاد می گیرد و انجام می دهد غلت زدن است که اجرای این نوع حرکت نیاز به توانایی نگه داشتن گردن، کنترل کردن سر و قدرتمند بودن ماهیچه های بازو دارد. در واقع کودک از این نوع مهارت برای جا به جا شدن و حرکت به دور اطراف استفاده می کند. بدین منظور تصمیم داریم در این…

حرکات دست نوزاد از یک ماهگی تا هجده ماهگی

زمانی که یک کودک متولد می شود هر گونه ترقی در حرکات دست و پای او نشانه رشد و تکامل به شمار می آید. به طور کلی انگشتان و دستان کودک از مهارت هایی برخوردار می باشد که با پیشرفت زمان و بزرگ شدن کودک این نوع مهارت ها نیز ارتقا پیدا می کند و بدین ترتیب تسلط و توانمندی دست کودک در گرفتن اشیا توسعه می یابد. در همین…

ایستادن نوزاد برای اولین بار و راهکارهایی که والدین باید بدانند

قطعا ایستادن نوزاد برای اولین بار و زمانی که در تلاش است تا همه عضلات خود را هماهنگ کرده و بر روی پا های خودش بایستد، این عمل وی مانند بسیاری از کار های اولیه اش از جمله چهار دست و پا راه رفتن، نشستن، اولین کلماتی که به زبان می آورد و موارد دیگر برای پدر و مادر بسیار لذت بخش و شیرین می باشد، برای آشنایی با برخی…