همه چیز درباره زایمان با گاز انتونوکس

امروزه روش های مختلفی برای زایمان وجود دارد که یکی از در دسترس ترین روش ها استفاده از گاز انتونوکس می باشد که این گاز حداکثر از پنجاه درصد اکسیژن و پنجاه درصد اکسید نیتروژن تشکیل شده است و در بیشتر زایشگاه ها این گاز را توسط یک منبع تغذیه مرکزی به اتاق های زایمان پمپ می کنند تا در صورت نیاز از آن استفاده شود، در ادامه مطلب شما…