زندگینامه حضرت عیسی (ع) و آشنایی با معجزه ها و نحوه عروج وی

حضرت عیسی(ع) چهارمین پیامبر الوالعزم است که در زندگی ایشان حوادث گوناگون و اتفاقات آموزنده ای رخ داده است. در قرآن کریم ۲۵ بار به نام حضرت عیسی (ع) اشاره شده است و ولادت ایشان با معجزه همراه بوده است. عیسی به معنی نجات دهنده می باشد و لقب ایشان که مسیح است به معنی مبارک می باشد. در ادامه با زندگینامه حضرت عیسی آشنا خواهید شد. آشنایی با زندگینامه…