معرفی روش های علمی رفع سرگیجه در خانه

سرگیجه را می توان یک ضعف ناپایدار تلقی کرد که گویا زمین به دور سر ما می چرخد. هر انسانی ممکن است سرگیجه را تجربه کرده باشد و برایش اتفاق افتاده باشد  سرگیجه علت های مختلفی دارد که ابتدا باید برای رفع سرگیجه علت آن را جویا شویم.  سرگیجه ها معمولا به خاطر مشکل در ناتوانی در خون رسانی بدن به  مغز و اختلال در گوش داخلی به وجود می…