کاهش تب کودک

تب یکی از بهترین راه های دفاع بدن می باشد. در هنگام تب بدن در حال مبارزه با عوامل بیماری زایی می باشد که از سیستم دفاعی اولیه بدن عبور کرده اند و وارد بدن شده اند. بدن هم دمای خود را بالا می برد تا بتواند از رشد و تکثیر عفونت ها جلوگیری کند. اما تب های مکرر و زیاد برای بدن کودکان مفید نمی باشد. برای جلوگیری از…