شعر درباره امام جعفر صادق (ع) با مضامین زیبا

امام جعفر صادق امام ششم ما شیعیان می باشد و ایشان در طول عمر خود به بحث با گروهای تندرو مذهبی می پرداختند همچنین این امام بزرگوار نوآوری های زیادی برای دین مبین اسلام داشتند. شعر درباره امام جعفر صادق از انواع اشعاری است که در آن به توصیف مهربانی ها و فداکاری های این امام بزرگوار پرداخته شده است. شعر درباره امام جعفر صادق علیه السلام اغلب شاعران درباره…