مهمترین نشانه ها و علایم کمبود آهن و بررسی روش های جلوگیری از آن

کمبود آهن می تواند برای شما مشکلات بسیار زیادی را بوجود بیاورد و در نهایت می تواند شما را وادار کند چیز هایی را که دوست ندارید را مصرف کنید مانند خوردن کاغذ، خوردن گچ، خوردن مهر و می تواند باعث ایجاد تپش قلب در شما شود. بهتر است برای مبتلا نشدن به این بیماری غذا های مفید و سرشار از آهن مصرف کنید. نشانه ها و علایم کمبود آهن…