کادوی مادر علی ضیا برای تولد پسرش

علی ضیا مجری مرد تلویزیون که که برای اولین بار با اجرا در برنامه تلویزیونی ” نیمروز ” شناخته شد در حال حاضر مجری توانای برنامه ” فرمول یک ” است که در دروز گذشته روز تولد او را بسیاری از هنرمندان تبریک گفته اند. علی ضیا در روز تولدش عکسی از کادوی تولدش منتشر کرده است او در روز تولدش ” درخت بید مجنون ” از مادرش هدیه گرفته…