درمان افت فشار, کاهش ناگهانی فشار خون را در خانه درمان کنید

افت فشار خون یا فشار خون پایین وضعیتی است که در آن فشار خون فرد کم می شود و دارای علائمی نیز می باشد که باعث ایجاد خطراتی از جمله شوک می شود که در این حالت خون به مقدار کافی به ارگان های اصلی بدن از جمله مغز و قلب نمی رسد و خطر دیگر آن این است که فرد تمرکز کافی ندارد و دچار سرگیجه می شود که…