عکسی قدیمی از پدر و پسر هنرمند

مجمدرضا شجریان یکی از اسطوره های بی نظیر در زمینه موسیقی سنتی ایرانی است که سال ها در این حرفه فعالیت داشته و توانایی های حرفه ای و هنری او و پسرش نیز مورد توجه همگان است. انتشار عکسی قدیمی از محدرضا شجریان در کنار پسرش همایون شجریان موجب شد تا برای بسیاری از کاربران تداعی کننده خاطرات باشد و وجود این دو عزیز در یک قاب برای خیلی از…