خلاقیت مریم مومن برای گره روسری!

مریم مومن در برنامه «خیابان جام جم» در شبکه هفت سیما (آموزش) حضور پیدا کرد. این برنامه میزبان بازیگران بانوی عمارت  و عوامل برنامه «خانه مهر» شبکه جهانی جام جم سیما بود.  حضور عوامل برنامه «خانه مهر» و بازیگران بانوی عمارت(مریم مومن) با اظهار نظر در برنامه «خیابان جام جم» همراه بود. این برنامه هرشب ساعت ۱۹ از شبکه ۵ سیما و ساعت ۲۰ از شبکه ۷ سیما پخش می…