عکس یادگاری عادل فردوسی پور و خاله شادونه!

مرضیه نوروزیان ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ ۰ عادل فردوسی پور به تازگی در کنار ملیکا زارعی(خاله شادونه) دیده شده است. فردوسی پور بنا به دلایلی مدتی از فضای صدا و سیما فاصله گرفته بود. عادل فردوسی پور پیش از این نیز یکی از این چالش ها را در زمان دولت احمدی نژاد با مدیران وقت سازمان تربیت بدنی تجربه کرد.  این مدیران افرادی مانند آخوندی و کیومرث هاشمی بودند. منبع :…