حقیقت با دروغ ازدواج مهدی پاکدل!؟

این روزها خبر ازدواج مهدی پاکدل با یکی از بازیگران شناخته شده، در فضای مجازی توجه بسیاری از کاربران به خود جلب کرده است که خبری دقیق از شایعه بودن یا نبودن این خبر در دست نمی باشد و هیچ یک از این بازیگران توضیحی در این رابطه نداشته اند. در این روزها انتشار عکسی از مهدی پاکدل در کنار رعنا آزادی بازیگر تئاتر و سینمای ایران در کنار دیگر…