دلیل موخوره چیست؟ و چطور با آن مقابله کنیم؟

یکی از مشکلاتی که امروزه بسیاری از خانم ها با آن درگیر می باشند موخوره است. در واقع این مشکل بیش تر برای خانم هایی ایجاد می شود که مو هایشان را همیشه می بندد و یا از رو بالشتی های نا مناسب استفاده می کنند. در ادامه دلیل ایجاد موخوره را بررسی می کنیم. دلیل موخوره چیست؟ همه شما حداقل یک بار در زندگی خود دچار این مشکل شده…