آشنایی با ساز سه تار و تاریخچه آن

ساز سه تار سازی با نوای غمگین از تار های زهی و مضرابی موسیقی ایرانی است که بیشتر در نواحی مرکزی آسیا و خاورمیانه نواخته می شود. سه تار با نام اوتار نیز شناخته می شود. سه تار از خانواده تنبور بوده است که امروزه به تار نزدیکتر است. همه چیز درباره ساز سه تار شکل ظاهری سه تار مثل تنبور است البته با کاسه ای کوچکتر و چوبی. ساز…