همه چیز درباره بازاریابی درونگرا

در هر سازمانی نحوه ارتباط مشتری با مسئولان دارای اهمیت است و می توان گفت نقش تعیین کننده ای را در روند ارتباط ایفا می کند. در بازاریابی های ربایشی که سعی بر آن است تا مخاطب با این دید به سازمان مراجعه کند که خود اقدام به این کار کرده است زیرا در این صورت مشتری با اراده و اعتماد خود وارد سازمان شده است. نکته مهم در بازاریابی…

زنجیره ارزش و نقش آن در موفقیت کسب و کار

در تحلیل زنجیره ارزش شرکت در زمینه های مختلف تولیدی خود بخش هایی از تولید را که اضافی هستند حذف می کند یا در یک حرکت بالاتر به اصلاح اشتباهات و ایجاد ارزش های تولید می پردازد. این امر از سویی موجب می شود تا هزینه های احتمالی کاهش پیدا کنند و از سوی دیگر نیز موجب افزایش ظرفیت تولید و کیفیت آن خواهد شد. نتیجه نهایی که این روند…