میلاد کی مرام در مراسم اکران فیلم روسی

سمیه نیک فرجام ۱۸ شهریور ۱۳۹۸ ۰ میلاد کی مرام از بازیگران شناخته شده سینمای ایران است که با وجود نداشتن سرمایه توانسته با توانایی خود وارد این عرصه شود او این روزها فعالیت های کمتری دارد و بیشتر در عرصه سینما فعالیت می کند. میلاد کی مرام از جمله بازیگرانی است که در ۴ شهریور ماه در مراسم اکران مردمی فیلم روشی در کنار جمعی دیگر از هنرمندان از…