نمای ساختمان نیم پیلوت با انواع طرح های کاربردی و امروزی

طراحی نیم پیلوت در واقع به این صورت است، که با فراهم ساختن یک اختلاف به اندازه نیم طبقه، جهت یکی از اتاق های بنا، محیطی واسه پارکینگ، موتورخانه و انبار به وجود می آید. با توجه به اینکه علاوه بر تغییر در نمای ساختمان و ایجاد فضاهایی برای انبار و پارکینگ، طرح داخلی بنا هم زیبا می شود، و شکل یکنواخت و یکدست خود را از دست می دهد،…