برای خنداندن نوزاد از این ترفندها استفاده کنید

شنیدن صدای خنده و قهقهه نوزاد یکی از بهترین لحظات در زندگی هر فردی است. دیدن خنده نزاد و کودک هیچوقت خسته کننده نیست و همیشه با احساس شادمانی برای والدین همراه می باشد. روش های مختلفی به منظور خنداندن نوزاد وجود دارد که در این مطلب با برخی از بهترین آنها آشنا خواهیم شد. ترفندهایی برای خنداندن نوزاد دیدن لبخند و قهقهه زدن کودکان یکی از بهترین لحظات زندگی…