تقویت حافظه کوتاه مدت با چند راهکار فوق العاده

حافظه کوتاه مدت؛ همانند یک رم است و فضای مورد نیاز برای انجام یک سری محاسبات سریع را به ما می دهد چون اطلاعات تصویری فرار به سرعت به حافظه کوتاه منتقل می شوند. برای آشنایی بیشتر با حافظه کوتاه مدت، همچنین عملکرد آن و تقویت حافظه به مطالعه این مقاله بپردازید. حافظه کوتاه مدت یعنی چه و یا چیست؟ حافظه کوتاه مدت مکانی است که مقادیر کم اطلاعاتی برای…