نیسان X-Trail اطلاعات جدیدی از برنامه های آتی خود منتشر کرد!


«این تصمیم را به‌دلایل تجاری اتخاذ کرده‌ایم. بی‌اعتمادی مداوم در رابطه‌ی آینده انگلیس با اتحادیه‌ی اروپا باعث می‌شود شرکت‌هایی مانند نیسان نتوانند برای آینده برنامه‌ریزی کنند.»

ژاپن با بهبود سرمایه گذاری روی سیستم های محرکه و فناوری های جدید در حال پیاده کردن استراتژی جدید می باشد. نیسان تصمیم دارد با ترکیب تولید ایکس تریل در کارخانه کیوشو ژاپن، این مرکز را در بعد جهانی مطرح کند.

نیسان X-Trail

دی‌فیچی به کارگران گفته است:

نیسان نیروی کار زیادی در انگلیس دارد؛ به‌همین‌دلیل، این شرکت در‌حال‌بررسی تمام سناریوهای احتمالی پس از اجرای برگزیت و تاثیرات بالقوه‌ی آن است.

نیسان Rogue به عنوان نسخه آمریکایی ایکس تریل در تنسی می باشد. میزان تولید این کارخانه در سال ۲۰۱۸ حدود ۱۱ درصد کمتر شد. کارخانه‌ی ساندرلند بزرگ‌ترین تأسیسات خودروسازی بریتانیا است و ۳۰ درصد از خودروهای انگلیس در این کارخانه تامین می گردد.