آشنایی با تفاوت هوش و عقل و ویژگی های هر کدام

هوش و عقل یکی از بهترین استعداد های هر انسان است که انسان را از حیوانات متمایز می کند در همین شعاع این دو استعداد فوق العاده با هم تفاوت هایی دارند که در این مطلب برای شما دوستان خواهیم گفت. این استعداد ها در جهت انسان است که به میزان ذهن و شناخت آن می رسد و با رسیدن به این استعداد ها فعالیت خودش را آغاز می کند.…