واکسن های ضروری نوزاد و زمان تزریق آن ها

به طور کلی نوزادانی که تازه به دنیا آمده اند به دلیل بیماری های مختلف، باکتری ها و همچنین ویروس هایی که هر روز شکل جدیدی به خود می گیرند بایستی واکسینه شوند البته شاید بسیاری از مادران ندانند که این واکسن ها دقیقا در چه سنی و برای مقابله با کدام بیماری ها به نوزادشان زده می شود و به همین منظور در ادامه به بیان واکسن های ضروری…