رهایی از وسواس فکری چه راه حل هایی دارد؟

همانطور که بیان شد وسواس در دو دسته تقسیم بندی می شود و در اینجا به بررسی وسواس فکری و راه های رهایی از وسواس فکر خواهیم پرداخت. این نوع از وسواس اشاره به افکار و تصورات ذهنی فرد دارد که موجب آزار روحی او خواهند شد افرادی که دچار این وسواس هستند مدام ذهن خود را درگیر افکار آزار دهنده می کنند و دلیل این امر وجود اختلال وسواس…

نحوه غلبه بر وسواس فکری و از بین بردن آن

دلایل مختلفی برای بیماری ها و اختلالات وسواس گونه یافت می شود مهم ترین علتی که در اینگونه از افراد موجب وسواس می گردد اضطراب های شدید و نگرانی است. با توجه به اینکه در جامعه کنونی افراد زیادی دارای اضطراب هستند می توان نتیجه گرفت که تعداد زیادی از آن ها در معرض وسواس فکری یا عملی قرار می گیرند. اما باید دید که برای درمان و غلبه بر…

چه کارهایی باعث کاهش وسواس فکری می شوند؟

وسواس فکری می تواند به صورت های مختلفی در فرد بروز پیدا کند به عنوان مثال این دسته از افراد ممکن است در شستشو دارای وسواس باشند و یا دچار خیال پردازی های ناگوار و تلخ می شوند. یکی از دلایلی که برای وسواس فکری در نظر گرفته می شود دلیل ارثی است که با استفاده از راهکارهای کاهش وسواس فکری می توانید بر آن غلبه کنید. این راهکارهای می…