از سیر تا پیاز پرورش بلدرچین و نحوه درآمد زایی آن

    بلدرچین پرنده ای کوچک با خوی وحشی و قدرت تولید مثل بالای است. این پرنده در عرض ۴۵ روز به رشد کامل رسیده و بالغ می شود و شروع به تخم گذاری می کند. این زمان برای یک مرغ حدود شش ماه است. گونه های مختلف بلدرچین وجود دارند که نوع معمولی و ژاپنی آن بیشتر در ایران پرورش می یابند. این گونه ها تولید مثل بالایی دارند و…

از سیر تا پیاز پرورش زنبور عسل و تولید عسل

اکثر شما با زنبور عسل آشنا هستید و می دانید که این گونه از زنبور عسل تولید می کند. این نوع از زنبور کار تولید عسل را با جمع آوری شهد گل ها در کندو انجام می دهد. درون کندو ها یکی از انواع زنبور نر، زنبور ملکه و یا زنبور کارگر قرار دارند. این زنبور به دلیل این که از حشرات اجتماعی است بنابراین حتی در صورت برخورداری از…